Tepe Servis ve Yönetim AŞ

Şehir Hastanesi Hizmetleri

Şehir Hastanelerinde Tepe Servis Farkı

Hastane Destek Hizmetleri - TR 2019

Çağın gereksinimlerine göre hizmet yelpazesine her geçen gün yenilerini ekleyen Tepe Servis; şehir hastaneleri projeleri için 4 yıl boyunca ön hazırlık yapmış ve ülkemizde bu alanda var olan yatırımların öncüsü olmuştur.

2017 yılında Mersin, Isparta ve Yozgat’ta açılan Türkiye’nin ilk 3 şehir hastanesinin “PPP Medikal Olmayan Genel Destek Hizmetleri (P2)” ile Isparta Şehir Hastanesi’nin “PPP Bina Destek Hizmetleri (P1)” sunan Tepe Servis, şehir hastanesi projelerini yaklaşık 5000 kişiden oluşan kadrosuyla yönetmektedir. Sektörün öncüsü olmasının yanı sıra Tepe Servis ve Yönetim A.Ş., dünyanın en büyük hastane komplekslerinden biri olan 3731 yataklı dev Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin de destek hizmetleri alt yüklenicisi olma başarısını elde ederek liderliğini tescil etmiştir.

Tepe Servis için geliştirilen özel bir yazılımla şehir hastanelerindeki her türlü hizmet talebi online olarak kontrol edilmekte, ilgili hizmet personeli tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanması, ilgili yöneticiler tarafından süreçlerin takibi, gerektiğinde müdahalesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır. Kullanılan teknoloji sağladığı işgücü optimizasyonundan dolayı hizmet kalitesini arttırmaktadır. Tüm iş talepleri ve aksiyonların hızlı bir şekilde takip edilmesi ve objektif raporlanması hastane projelerinde Tepe Servis'i terich edilir hale getirmektedir.  

Şehir Hastaneleri (PPP) Medikal Olmayan Genel Destek Hizmetleri (P2)


HYRTT ve Yardım Masası Hizmetleri - Tepe
HYRTT ve Yardım Masası Hizmetleri - Tepe

HYRTT ve Yardım Masası Hizmetleri

Şehir hastanelerinin fiziki büyüklüğü, yatak kapasitelerinin yüksek oluşu, günlük hasta sayısının fazla olması gibi nedenler yoğun bir taşıma ve yönlendirme ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

Tepe Servis; hastaların en hızlı ve güvenli yoldan beklediği sağlık hizmetine ulaşabilmesi için insan odaklı, hasta psikolojisine, mahremiyetine önem vererek, hasta ve hastane ihtiyacına göre değişen araçlarla taşıma hizmeti yapmaktadır. Verilen hizmetler özel geliştirilen yazılım aracılığıyla online kayıt altına alarak, verilen eğitimlerde kullanılmakta ve  personel kalitesi arttırılmaktadır.

Temizlik ve Oda Destek Hizmetleri - Tepe
Temizlik ve Oda Destek Hizmetleri - Tepe

Temizlik ve Oda Destek Hizmetleri

Hijyen koşullarının hayati önem taşıdığı şehir hastanelerindeki her türlü temizlik ihtiyacına yönelik, alanında uzman kadroyla hizmet verilmektedir. Tepe Servis, hastanelerin özel gereksinimleri doğrultusunda her alan için özel makine, ekipman ve sarf/kimyasal kullanarak etkin, sürdürülebilir ve kaliteli temizlik hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; çevreye, doğaya, insan sağlığını korumaya yönelik kimyasal dozajlama, sprey sistemi ve nemlendirilmiş mop/bez kullanılmakta; eğitimlerle personelin ve verilen hizmetin niteliği arttırılmaktadır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlı ya da ihtiyaca bağlı olarak reaktif olarak verilen tüm hizmetler, özel geliştirilen yazılım aracılığıyla online kayıt altına alınmakta ve izlenmektedir.

En önemli hedef; doğru, etkin şekilde temizlik hizmetlerinin sunulması ile çapraz bulaşıcı hastalık risklerinin minimalize edilmesi, hasta ve personel için evrensel standartlarda, estetik, sağlıklı, güvenli bir çevre oluşturulmasıdır.

Güvenlik Hizmetleri - Tepe Servis
Güvenlik Hizmetleri - Tepe Servis

Güvenlik Hizmeti

Güvenlik ihtiyaçlarının arttığı günümüzde şehir hastanelerinin güvenlik taleplerine yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır. Verilen güvenlik hizmetinin kapsamını, kanunun verdiği yetki çerçevesinde, hastane alanı içinde güvenliğin sağlanması şeklindedir. Şehir hastanelerinde verilen güvenlik hizmetinin farkı; görevlilerin, hastanenin destek hizmetleri açısından, hastaları ilk karşılayan, koruyan olması ve hastalar ayrılıncaya kadar doğru şekilde verilen destek hizmetinin devam etmesidir.

Catering Hizmeti
Catering Hizmeti

Catering Hizmeti

Avrupa standartlarına ve hastanelerin hijyen koşullarına uygun olarak sunulan catering hizmeti şehir hastanelerinde önemli bir hizmet olarak öne çıkmaktadır. Güncel olarak Yozgat, Isparta ve Mersin şehir hastanelerinde catering hizmeti verilirken, Bilkent şehir hastanesinin hizmete girmesiyle eylül ayından itibaren burada da hizmet verilmeye başlanacaktır. Dolayısıyla mevcut sistemde 445 kişiye yemek çıkarılırken, bu sayının 1060'a çıkması planlanmaktadır. Bu sayılara ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırmak için, gıda sektöründe belirlenen evrensel standartlar yakından takip edilmekte, düzenli personel eğitimleriyle gelişim olanakları sağlanmaktadır.

Hastane Destek Hizmetleri Pest Kontrol İlaçlama Hizmeti
Hastane Destek Hizmetleri Pest Kontrol İlaçlama Hizmeti

Pest Kontrol (İlaçlama) Hizmeti

Şehir hastanelerinde var olan hijyen gereklilikleri doğrultusunda, her türlü ilaçlama hizmeti verilmektedir. Tepe Servis; hastanelerde hasta, çalışan ve çevreye zarar vermeyen Biyosidal ürünlerle, hastanenin bulunduğu bölgeye özel hazırlanan yıllık programlarla ve gerektiğinde reaktif olarak haşere ve kemirgen mücadelesi yapmaktadır. Söz konusu tüm faaliyetler online takip yazılımı aracılığıyla izlenmekte ve raporlanabilmektedir.

Hastane Otopark Yönetimi Hizmeti
Hastane Otopark Yönetimi Hizmeti

Otopark Yönetimi Hizmeti

Hastaneye ulaştıktan sonra düzenin zaman kazandırdığı şehir hastanelerinde otopark yönetim hizmetleri verilmektedir. Tepe Servis’in sunduğu otopark yönetim hizmeti; hastane içi yollarda trafik akışının kesintisiz ve düzenli olmasını, yanlış ya da hatalı parkın en aza indirilmesini, gidilecek bölüme/birime en yakın güzergaha yönlendirilmesini ve park edilmesini, acil durumlarda vale hizmeti verilmesini içermektedir. Yollar ve açık/kapalı park alanlarının fiziki durumu ile trafik yönlendirme işaret ve levhalarının temizliği bu hizmet kapsamındadır. Tepe Servis olarak hedefimiz hasta ve hasta yakınının mümkün olan en kısa sürede istenen sağlık hizmetine ulaşmasına aracı olmaktır.

Atık Yönetimi Hizmeti
Atık Yönetimi Hizmeti

Atık Yönetimi Hizmeti

Artan tüketim alışkanlığı ile doğal kaynakların kullanımında gözle görülen bir artış yaşanmaktadır. Bu uygunsuz ekosistem düzeninde; sağlıklı, akılcı çevre bilinci oluşturmak, uygulamak ve doğanın tüm canlılar için korunmasına destek olmak adına hizmet alanımız olan hastanelerde üretilen tüm atıklar dönüşüm noktalarında ayrıştırılmaktadır.

Atıklar; mevzuata göre ve her bir birime özel tanımlanan torba, kutu/kova ve konteynerler ile toplanarak taşınmakta, ayrıştırılmakta ve online olarak kayıt altına alınmaktadır.

Tepe Servis olarak hedefimiz hastaların, çalışanların ve çevrenin güvenliğini sağlamak, kontaminasyonu sıfıra indirerek geri dönüşüme uygun atıkların geri kazanılmasına aracı olmak ve doğaya zararı en aza indirgemektir.

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmeti

Şehir hastaneleri bünyesinde hayatı kolaylaştıran hizmetler kapsamında çamaşırhane hizmetleri verilmektedir. Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri’nin ana hedefi; hastanedeki tüm çamaşırların ayrılması, toplanması, yıkanması, muhafaza edilmesi, tamirat hizmetleri, perde ve güneşliklerin yıkanması ve ambalajlanarak ilgili yerlere teslim edilmesidir. Bu işlemlerde de en üst standartta dezenfeksiyon ve hijyenin sağlanarak, kesintisiz hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Şehir Hastaneleri (PPP) Bina Destek Hizmetleri (P1)


Bina ve Arazi Hizmetleri
Bina ve Arazi Hizmetleri

Bina ve Arazi Hizmetleri

Hastanenin işleyişi açısından gerekli tüm bakım ve onarımların planlı bir şekilde yapılmasıdır. Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. olarak; Bina Ve Arazi Hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak, sözleşme şartları, yasal mevzuatlar, Sağlık Kalite Standartları(SKS) ve kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmetleri - P1
Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmetleri - P1

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmetleri

Olağanüstü bakım ve onarım hizmetleri öngörülmeyen ancak ansızın gerçekleşen tüm arızalara en hızlı şekilde müdahale edilmesi, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasıdır. Aynı zamanda hastanenin işleyişini etkilememesi amacıyla ek çözümler üretilmektedir. Söz konusu hizmet kapsamında, sistemde herhangi bir aksaklık yaşanması veya sistemin işlevsel birimlerinde kayıpların meydana gelmesi durumunda Tepe Servis teknik ekipleri vakit kaybetmeden müdahale etmektedir.

Ortak Hizmetler (Teknik Destek)
Ortak Hizmetler (Teknik Destek)

Ortak Hizmetler (Teknik Destek)

Ortak teknik destek hizmetleri gerek hasta ve yakınlarına gerekse hastane çalışanlarına en iyi şartlarda konfor ve iletişim ağını ileri teknolojiyle sunmaktır. Elektrik, gaz, yakıt, su, kanalizasyon, telefon, internet alt yapısı bu hizmetler içerisindedir. Ayrıca çağrı, telsiz dahil iletişim ve haberleşme sistemi, yağmur suyu sistemi, telefon hizmetleri, yazılımsal (İP telefon /VOIP) olarak kablolu ve kablosuz cihazlarda da 7 gün 24 saat kesintisiz sunulacak hizmetlerin teminini kapsamaktadır.

Mefruşat Hizmetleri - Tepe
Mefruşat Hizmetleri - Tepe

Mefruşat Hizmetleri

Mefruşat hizmetleri yaşam alanlarını iyileştirmek, yeni fikir ve üretimlerle hayatı kolaylaştırmaktır. Söz konusu hizmetler kullanılacak tekstil, mobilya ve mefruşat malzemelerinin kullanım koşullarıyla ilgili tüm kullanıcılara eğitimlerinin verilmesi, bakım ve onarımların kesintisiz olarak yapılması ve bakımla ilgili sürekli olarak yeni teknolojilerin takip edilerek arıza sayılarının minimum seviyeye indirilmesi şeklindedir.

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri
Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Doğanın ve yeşilin güzelliğini her daim canlı tutmak, hep yeni hissini yaşatmak yer bahçe ve bakım hizmetlerinin önceliğidir. Bu hizmetler şunlardır:

  • Düzeltici, etkin ve planlı bahçıvanlık hizmetleri (Yeşil alanların bakım ve yenileme işleri, sulama, çim biçme ve bakımı, yabani ot kontrolü, şekil budaması, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç bakımı/budama,  tohumlama, çalı, ağaç ve çiçekleri kapsayan dikim hizmetleri, yeşil alanların temizliği ve bakımı. )
  • Tüm harici yapılar ve yüzeyler için planlı ve reaktif bakım programı (Otopark alanları, sert zeminler, aydınlatmalı tabelalar, avlular ve kaldırımlı alanlar, sınır duvarları, bahçe ve cadde mobilyaları, dış aydınlatma, oyun ve rekreasyon alanları, dış merdivenler / yangın çıkışları, oluklar ve drenaj sistemleri.)
  • Devrilen ağaç, kar veya buz, vb. gibi olayları ele almak için acil çağrı hizmeti verilmesi (Kötü hava koşullarında acil eylem planı oluşturularak, bina ve arazi hizmetleri ekibi ile koordineli olarak kumlama, tuzlama, buz ve kar temizleme.) 
Diğer Tıbbi Destek Hizmetleri
Diğer Tıbbi Destek Hizmetleri

Diğer Tıbbi Destek Hizmetleri

Tıbbi ekipmanları sürekli takip etmek, anında çözüm üretmek diğer tıbbi destek hizmetlerinin başlıca unsurlarıdır. Medikal cihazların ve idare tarafından bedeli karşılığında alınacak olan yeni cihazların, adaptasyon, uyarlama, bakım, onarım, servis, kalibrasyon ve envanter takibini gerçekleştiren biyomedikal hizmetler bu başlık altında değerlendirilmektedir. Diğer tıbbi destek hizmetleri kapsamında şehir hastanelerinde servis maliyetlerinin bütçelenebilmesi, yedek parça tüketiminin kontrolü, masraf indirimi ve yüksek çalışabilirlik oranlarını gerçekleştiren servis kalitesiyle hastane yönetiminin ana işlerine odaklanmasını sağlayan, hazırladığı raporlar ile kalite yönetimini kolaylaştıran bir hizmet sunulmaktadır.

TEKLİF İSTE
TEKLİF İSTE

Formunuzu doldurun, en kısa sürede sizinle iletişime geçerek, ihtiyacınızı karşılayacak hizmeti ücretsiz olarak belirleyelim.

Ücretsiz Talep Formu