Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.

Özel Entegre Projelerimiz

Bir tesisin ana faaliyet konusu dışında kalan tüm hizmet süreçlerini başta Tepe Kurumsal Çözümler şirketleri

olmak üzere entegre bir yapıda tek adreste yönetebiliyoruz.

Özel Entegre Projelerimiz