Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.

IMDG Eğitimleri

IMDG Eğitimleri

Tehlikeli Madde Eğitimleri

Tepe Servis sizi EkoSisteme katılmaya davet ediyor...

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı “Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti” faaliyeti vermek isteyen firmalara yönelik şartları belirlemiş ve bu konuda ilgili yönergeyi yayınlamıştır.
Deniz Gözetim Firmaları 01/01/2018 tarihine kadar gerekli altyapı ve eğitim konularında eksikliklerini tamamlamak ile mükelleftir.
Bildiniz gibi Bilkent Üniversitesinin bir kuruluşu olan Bilkent Holding kapsamındaki Tepe Grubu Türkiye’de 90 liman, Yurtdışında da üç ülke limanında 2004 den beri hizmet vermektedir. Tepe Servis şirketi kapsamında da IMDG eğitimlerini vermekte katılımcılarını sertifikalandırmaktadır.
Bir marka olarak elde ettiği başarılarındaki temel etken, mükemmeliyetçilik ilkesinin devamlılığıdır.
Tepe Grubu olarak bu konu ile ilgili bütün Deniz Gözetim Firmalarını kapsayacak bir ekosistem kurma konusunda çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu ekosistem prosedürleri, yazılımları ve eğitimleri ile bir bütün olarak düşünülmelidir.
Bu ekosisteme dâhil olacak bütün firmalar Deniz Gözetim faaliyetlerin gerçekleşmesi konusunda ihtiyaç duyacakları her türlü doküman, donanım, yazılım konusunda gerekli desteği bulabileceklerdir.
Ekosistemin en önemli parçasının el terminallerinin içerisindeki yazılımlar ve bu yazılımların nasıl kullanılacağına dair eğitimler olduğu açıktır.
İhtiyaç analizimiz sonrasında ortaya çıkan ve hizmet sunmayı düşündüğümüz alanlar şunlardır.

 

A.1 AKREDİTASYON BAŞVURUSU (AKREDİTASYONA SAHİP OLMAYAN FİRMALAR)

Deniz Gözetim Firmaları için TS EN ISO/IEC 17020 standardının sağlanmış olması gerekmektedir.

Eğer firmanız akreditasyona sahip bir firma değil ise akreditasyon alma süreçleriniz için TURKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığına başvurularınızda size destek sağlanacaktır.

Şirket prosedürlerinizin yönerge kapsamındaki başlıklara göre yazılmasına ve TÜRKAK tarafından yapılacak denetimler gerekli desteğin sağlanması bu başlık altında değerlendirilmektedir. 

A.2 YETKİLENDİRME KAPSAMINDA DOKÜMANTASYON GÜNCELLEMESİ (AKREDİTASYON SAHİBİ FİRMALAR)

Eğer firmanız akreditasyona sahip bir firma ise sadece kapsam genişletme yapmanız gerektiğinde şirket prosedürlerinizin yönerge kapsamındaki başlıklara uyumlu hale getirilmesi, eksik dokümanların tespit edilerek tamamlanması veya hâlihazırda kullandığınız dokümanlardaki eksiklerin tamamlanması ve TÜRKAK tarafından yapılacak denetimler gerekli desteğin sağlanması bu başlık altında değerlendirilecektir. 

B.1 YETKILENDİRME KAPSAMINDA TMGD HİZMETLERİ

Bilindiği üzere Deniz Gözetim Firmaları yönerge kapsamında TMGD-IMDG istihdam etmeleri veya TMDGK ile sözleşme yapmaları gerekmektedir. TMGD Kuruluşları hakkında usul ve esasları belirleyen yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Firmanız 01/01/2018 tarihinden itibaren Ekosistemin içerisinde olan TMGDK ile sözleşme yapabilecektir. 

Bu kapsam dâhilinde Deniz Gözetim Firmalarına sağlanacak EK-1 kapsamındaki destek;

 • Deniz gözetim yetkililerinin can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması için gerekli prosedürler.
 • Gözetim faaliyetinin icra edileceği tesisler içindeki olası tehlike ve riskleri içeren prosedürler

(Deniz Gözetim Firmalarının hizmet vereceği bütün tesislerin Tehlikeli Madde Rehberleri  incelenecek ve ortak bir havuz oluşturulacaktır.)

 • Tehlikeli yüklerin bilgilerinin temin edileceği prosedürler
 • Yükleme emniyeti açısından risk içeren yüklerin bilgilerinin temin edileceği prosedürler
 • Numune alımı sırasında oluşacak riskler ve kullanılacak emniyet ekipmanları ile ilgili prosedürler
 • Tehlikei Madde El kitabı
 • EmS kullanımı konusunda prosedür
 • MFAG kullanımı konusunda prosedür 

EK-2 Kapsamında Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri ile ilgili;

 1. Prosedürlerin hazırlanması
 2. El terminaline yüklenecek olan tehlikeli madde yazılımı 

EK-2 Kapsamında Yük Taşıma Birimlerinin Uygun Yüklenmesine İlişkin Kod (Code Of Practice For Packing Of Cargo Transport Units – CTU Code) kapsamındaki yüklerin gözetim faaliyetleri ile ilgili

 1. Prosedürlerin hazırlanması
 2. El terminaline yüklenecek olan yükleme emniyeti yazılımı

EK-2 Kapsamında Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri ile ilgili

 1. Prosedürlerin hazırlanması
 2. El terminaline yüklenecek IMSBC Kod yazılımı 

Bu hizmetlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası bütün değişiklikler takip edilecek ve Deniz Gözetim Firmaları prosedürlerini bu değişikliklere göre değiştirmeleri konusunda uyarılacaktır.

C.1 DONANIM VE YAZILIM

Ekosistemin en önemli unsuru yazılımlar ve yazılımları çalıştıracak donanımlardır. İdare donanım olarak El Terminallerini uygun bulmuştur. El terminallerinin içerisinde bulunacak yazılımlar şunlardır;

 • Yetkilendirildiğiniz konulardaki şirket prosedürleriniz
 • IMDG Kod ekinde yer alan “Acil Durum Planları (EmS)”
 • IMDG Kod ekinde yer alan “Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG)”  
 • Tehlikeli Madde yazılımı
 • Yükleme Emniyeti yazılımı
 • IMSBC Kod yazılımı

Olası bir kaza durumunda oluşacak panik içerisinde İngilizce metinlerin çok fayda sağlamayacağı, bu sebeple IMDG Supplement ‘in Türkçeye tercüme edilmesi düşünülmektedir. Kaza anında gerekli bilgilere hızlıca ulaşılmasını sağlayacak bir yazılım el terminallerinin içerisine gömülecektir.

D.1 EĞİTİM

Eğitimlerimizin ekosistemin bir parçası olduğu ve sadece konu hakkında bilgilendirmeyi amaçlamadığı, bunun yanı sıra kullanılacak yazılımlar hakkında da bilgilendirmeyi ve eğitimi kapsamaktadır. 

Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarının, 

 1. IMDG Kod eğitimi
 2. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri,                          
 3. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,
 4. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri,
 5. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti

Eğitimi Semineri,

 1. Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri,
 2. Deniz Gözetim yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitim Semineri.
 3. IMDG yazılımı eğitimi         

Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (Code Of Practice For Packing Of Cargo Transport Units – CTU Code) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarının, 

 1. CTU Kod eğitimi
 2. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri,                          
 3. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri,
 4. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti

Eğitimi Semineri,

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri,
 2. Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri,  
 3. Konteyner/Araç yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri.
 4. Yükleme Emniyeti yazılımı eğitimi 

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarının

 1. IMSBC Kod eğitimi
 2. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri,                          
 3. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,
 4. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti

Eğitimi Semineri,

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitimi Semineri,
 2. Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri,
 3. Ambar Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri
 4. IMSBC Kod yazılımı eğitimi.

tehlikeli_madde@tepeservis.com.tr