Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.

Blog

Pandemi Sürecinde Artan Çağrı Yoğunluğu Kurumları Dış Kaynak Arayışına İtiyor

Pandemi Sürecinde Artan Çağrı Yoğunluğu Kurumları Dış Kaynak Arayışına İtiyor

Pandemi Sürecinde Artan Çağrı Yoğunluğu Kurumları Dış Kaynak Arayışına İtiyor

Pandemi Sürecinde Artan Çağrı Yoğunluğu Kurumları Dış Kaynak Arayışına İtiyor

Yeni tip Koronavirüs salgını, tıpkı tüketicilerin alışveriş deneyimini dönüştürdüğü gibi iş dünyasının, ticari faaliyetini sürdürme kararlılığında olan her ölçekteki katılımcısı için de dijitalleşmeyi zorunlu kılmaktadır.

Yeni normal, müşterilerini korumak ve iş akış sürecini sağlıklı biçimde devam ettirmek isteyen şirketleri, pandeminin yüz yüze iletişim üzerindeki kısıtlayıcı etkisini en aza indirgeyecek yeni gerçeklere uyum sağlamaya itmektedir. Data hatları üzerinden yükselen iletişim gereksinimini destekleyen çözümler ile yol alan kurumların, ticari faaliyetlerini sürdürürken yarattığı fark gözler önüne serilmektedir.

İçinde bulunduğumuz sosyal izolasyon dönemi özellikle finans, telekomünikasyon ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların çağrı yoğunluklarında ciddi artışa neden oldu.

Telekomünikasyonda yüzde 30, e-ticarette yüzde 30-40, bankacılıkta ise yüzde 25 oranında gözlemlenen çağrı yoğunluğu yükselişi, online ticaret hacminin genişlemesi ve uzaktan çalışma modelinin benimsenmesi ile hizmet sektöründe müşteri etkileşimini ve kurum içi iletişim gereksinimini arttırmaya devam etmekte.

Tepe Servis olarak, söz konusu süreçte güçlü teknolojik alt yapımız ve nitelikli insan gücümüzle, müşteri deneyimini merkezine alarak yoluna devam etmek isteyen kurumsal müşterilerimize destek olmaya odaklandık. Evden çalışma düzenine alışmakta zorlandıkları veya mevcut şirket içi operasyonlarını sürdürürken artan hizmet talebini karşılayamadıkları için dış kaynak arayışındaki kuruluşları da Tepe Çağrı Merkezi ile, paydaşlarımız arasına katmayı sürdürdük.

Tepe Çağrı Merkezi Pandeminin Olumsuz Etkisini Hafifletiyor

Covid-19 tehlikesi devam ederken, bugüne kadar temel hizmetlerimiz içerisinde bulunan, gelen çağrıların cevaplanması, aramaların yapılması, kampanya aramaları, memnuniyet ölçümü, sosyal medya yönetimi, alacak teyit aramaları, web-chat ve canlı chat, haklı müşteri hattı, veri güncelleme, ürün geri bildirim hattı, ürün ve hizmet geliştirme raporları gibi faaliyetlerimize, pandemi sürecinin doğuracağı olumsuz sonuçları asgari düzeye indirmek için başlattığımız, şirket çalışanlarının sağlık durumunu öğrenme hizmetimizi de dahil ettik.

Çift yedekli Çağrı Merkezimiz ile sürdürdüğümüz, Türkiye genelindeki tüm şirketlerin, hastalığa yakalanan veya hastalık riski taşıyan çalışanlarının aranarak sağlık durumlarının sorulmasını ve salgının yayılımını önlemek amacıyla mevcut kuralların tekrar hatırlatılmasını kapsayan yeni hizmetimiz sayesinde personel sağlık takibinin etkin biçimde gerçekleştirilmesine katkı sunuyoruz.

Pandemi ile öne çıkan bir diğer Tepe Çağrı Merkezi hizmetimizin ise, kurumsal müşterilerimizden oldukça güzel geri dönüşler aldığımız Haklı Çalışan Hattı.

Temelde personel ile yönetici arasında iletişim sağlayan Haklı Çalışan Hattımızda, özel eğitim almış ekibimiz ile personelin soru veya taleplerine odaklanıyor, kayıt altına aldığımız her durumu konusuna göre belirlenmiş ilgili birime aktarıyoruz.  48 saat içerisinde ilgili birimden gelen yanıtı personele ileterek mevcut kaydı kapatıyoruz. Sürecin sonunda gerçekleştirdiğimiz personel memnuniyet anketi ile alınan yanıt doğrultusunda sürecin işleyişini değerlendirmiş oluyoruz.

Tepe Servis olarak, belirsizliğin gitgide tırmandığı pandemi süreci de dahil olmak üzere kesintisiz devam eden dış kaynaklı çağrı merkezi hizmetlerimizi, ticari başarılarının devamlılığını sağlamak adına destek arayışındaki şirketlere, insan ve teknolojinin hassas bir kombinasyonunu olarak sunmaya devam etmekteyiz.

Sosyal Medya'da Paylaş: